Krav om muntlig deltagelse i skolen

På vegne av alle stille barn og ungdom, deres foreldre som ligger våkne om natten av bekymring og til dere som støtter mangfold.

I mange klasserom rundt om i landet sitter det barn og ungdom som gruer seg og er fulle av redsel fordi de ikke vet når muntlig aktivitet blir krevd av dem. Det er de stille barna, som er like ulike som andre. Et fåtall har selektiv mutisme, altså en diagnose, som gjør at de ikke greier å snakke når de vil. «Ord sitter fast i halsen og hjernen går i frys.» En angst/fobi i dem er sterkere, selv om alt de vil er å prate og være med på lik linje som andre. 

Andre er av typene som er introverte. De liker å tenke godt gjennom hva de sier og er ikke alltid de som vil ta ordet høyt. Noen er flaue og litt sjenerte i klasserommet og synes det er vanskelig å dele kunnskap i plenum. Dette er bare noen få typer for å eksemplifisere for dere.

Felles for de alle, er at de har også mye faglig å bidra med. Likevel sitter disse barna og ungdommene ofte igjen med en følelse av null anerkjennelse. Skolen må være tilrettelagt for alle typer personligheter og det mangfoldet mennesker er. Hvordan kan da krav for å bestå videregående og få studiekompetanse være så mye basert på muntlig deltagelse? Hva tenker dere skjer med disse ungdommene som blir stoppet i utdanningsløpet, fordi de ikke er nok muntlig aktive, til å få en karakter i for eksempel norsk muntlig?

Muntlig aktivitet i timene blir brukt som et parameter på om kunnskap er integrert og jeg kan se poenget om å snakke om det vi har lest, dele tanker og få nye. Likevel mener jeg at en slik muntlig aktivitet og måling av kunnskap kan løses på flere måter, slik at alle stiller med en mulighet til å delta. Verden har mange gode digitale løsninger. Hvorfor brukes ikke disse mer i videregående, som en del av hjelp til «deltagelse»? 

Satt på spissen så er det ingen som krever at en uten bein skal løpe i gymmen for å få bestått utdanningen. På samme måte er det mange som ikke kan være muntlige i klasserommet, men som også ønsker seg en utdanning videre. Jeg krever en mulighet til sunn utvikling for alle mennesketyper i skolen og håper dere vil revurdere disse kravene, som ikke er til fordel eller en mulighet for alle. Som skrevet under utdanning hos regjeringen, sier jeg meg enig og dette må skje nå. «Regjeringen vil realisere et inkluderende kunnskapssamfunn preget av mangfold og samhold. Kunnskap er en kilde til selvstendighet, sosial mobilitet, demokratisk forståelse og medvirkning, til å lykkes i yrkeslivet og kunne delta aktivt i samfunnet gjennom hele livet. «

Jeg oppfordrer alle stille stemmer til å sende denne teksten, eller egen tekst til :

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H): 
 postmottak@kd.dep.no 

P.S Vet det finnes mange dyktige lærere, som ser disse barna og tilrettelegger for de. Tusen takk til dere! Men denne saken går mer på hele skolesystemet og hvordan det kan være bedre for alle uten å måtte søke om fritak. Fritak for å være slik man er født. 

Ina Helgesen , Stillebarn.no

Publisert
15/11, 2018