Lærerens beste råd

Det finnes noen ekstra dyktige lærere, som virkelig evner å se og høre de stille barna. Mye handler om å gi barnet tid og trygghet, for så å utfordre i trygge omgivelser. Her er altså de dyktige lærerne sine beste råd for å kunne hjelpe sjenerte, stille eller bare introverte barn i klasserommet. 

 • Det er veldig viktig at det er en lærer som kjenner eleven godt ,og unngår at det er mange forskjellige lærere inne i klasserommet. Ikke like lett bestandig å få til, men ønskelig.
 • Vær bevisst på hvor i klasserommet barnet sitter. Mange foretrekker en plass bakerst i hjørnet. Ikke for å sluntre unna, men der føler mange at de har bedre oversikt og at ikke alle kan se på dem fra alle kanter.
 • Om barnet ikke prater, lær deg barnets uttrykk og kroppsspråk. Du vil se når barnet ikke er komfortabelt. Kjenn elevens ansiktsuttrykk slik at du kan hjelpe til med å være dens stemme når det er nødvendig.
 • Gå igjennom dagen slik at den er forutsigbar.  Vær strukturert slik at det blir mest mulig forutsigbart i hverdagen.
 • Ta små skritt av gangen og ikke press eleven til noe den ikke ønsker å gjøre.
 • Valg  kan være vanskelig å ta så gjør dette så lett som mulig.
 • Ikke fokuser på eleven for mye. Gå innom og gå igjen, slik at eleven ikke føler at fokuset blir for stort.
 • Arbeid med korte mål som er mulige å nå og arbeid langsiktig med andre mål.
 • Elevens trygghet i klassen har alt å si for hvilke mål man kan nå. Le og tøys slik som med andre elever, og la den føle seg som en av klassen.
 • Medelever er en god ressurs i dette arbeidet.
 • Å være muntlig aktiv i timen, rekke opp hånden og vise hva man kan foran alle, er en utfordring for mange, og blir sett på som noe man må gjøre. Heldigvis er det andre måter å vise sin kunnskap og sitt engasjement. Man kan like gjerne tegne, skrive og jobbe sammen i par. Mange introverte liker å tenke godt gjennom hva de sier, gi derfor rom for det. Er det et spørsmål du vil barna skal dele i fellesskap, gi de f.eks et minutt til å tenke på det, gå deretter sammen to og to. Det er lettere å dele på tomannshånd og etter to har snakket sammen kan det kanskje være lettere å dele det sammen med resten av klassen. 
 • Digital læring kan gi de stille barna mange flere muligheter til deltakelse på skolen. Om man skal teste leseferdighetene kan eleven lese inn på tape hjemme i fred og ro, eller man kan spille inn noe på video på forhånd etc. Så kan eleven også bestemme om det skal spilles av for klassen eller kun læreren også, uavhengig av poenget med oppgaven. 
 • Vær tålmodig. 

Barn som av mange ulike årsaker er stille i klasserommet, har som oftest mye å bidra med og de kan være like engasjerte og lærevillige, som ho som alltid rekker opp hånden. I klasserommet må man ta hensyn til ulike typer personligheter og måter å lære på. Vær en lærer som ser disse og som viser at det ikke er kun en form alle skal passe inn i. Da vil mange barn blomstre og vi går ikke glipp av alt det kreative og de dype tankene mange sitter inne med. Så igjen, vær tålmodig. 

Publisert
07/11, 2018