«Mamma, tenk om du og pappa ikke er der til å se meg vokse opp?»

Det er morgen og tid for barnehage. Vi har jobbet mye og har et veldig fint samarbeid med barnehagen for at vårt sensitive barn skal trives. Det tok ca et år før vi så den samme gutten hjemme og i barnehagen. 

I dag ville han til barnehagen, fant fort en leke å ha med seg og var klar. Under den korte bilturen bort, hadde han tenkt mye. Og han som fireåring tenker dypt og undrer seg ofte, men i dag var det plutselig om døden igjen. «Mamma, tenk om du og pappa ikke er der til å se meg vokse opp? Tenk om dere dør, hva skjer da?» Han strigråt nå. 

Jeg bli litt tatt på senga av denne dype undringen der og da, men satt han på fanget og forklarte så godt jeg kunne. Akkurat døden er jo vanskelig å love noe om, men beroliget han med at det er svært svært sjelden at noe skjer med mamma og pappa. Vi gjør det vi kan for å være der for han, men skulle det svært svært sjeldne skje så er det alltid andre som vil passe på deg, som bestemor, bestefar og tanter og onkler. Ingen barn skal være alene, forklarte jeg.

Han gråt fortsatt på vei inn til barnehagen, men vi tok oss tid og ble møtt av forståelsesfulle personale. Etter en liten stund ble han med i leken.  I slike stunder er det så godt å ha mennesker som jobber med barn, som ser og forstår ulike barn og deres ulike temperament. 

Ina Helgesen , Stillebarn.no

Publisert
13/11, 2018

……………………………………………………………………………………………………………………………….

«Mom, what if you and Dad aren’t there to see me grow up?»

It is morning and time for daycare. We have worked a lot and have a very good cooperation with the kindergarten to make our sensitive child thrive. It took about a year before we saw the same boy we knew at home make an attendance in kindergarten..

Today he wanted to go to kindergarten, quickly found a toy to bring with and was ready to go. During the short drive there, he had thought a lot. And he, as a four-year-old, thinks deeply and often wonders, but today it was suddenly about death again. «Mom, what if you and Dad aren’t there to see me grow up? What if you die, then what happens? ‘

I was not prepared for this deep wonder this early in the morning in a hurry.  He sat on my lap and I explained as best I could. Not dying is difficult to promise, but he was reassured that it is very rare that something happens to mom and dad. We do what we can to be there for him, but should it happen very rarely, there are always others who will look after you, like grandma, grandpa and aunts and uncles. No child should be left alone, I explained.

He was still crying on the way to kindergarten, but we took our time and were met by an understanding staff. After a while he joined the kids and started to play. At such times it is so good to have people who work with children, who see and understand different children and their different personalities.

Ina Helgesen, Stillebarn.no

Published

13/11, 2018