Er det rom for ladetid?

I barnhagen og i skolen er det mange områder som er tilpasset mer ekstroverte barn. Har dere tenkt gjennom hvordan rommet oppleves for de som er mer introverte eller sensitive? Hva kan vi gjøre for å unngå overstimulerte barn?

Introverte og sensitive henter ny energi når de får en pause og kan være litt alene. Av erfaring vet jeg at når disse barna slutter å sove lur i barnehagen, får de det veldig tøft utover dagen og tar det spesielt ut hjemme. De blir overstimulerte og kan fort eksplodere fordi det rett og slett blir for mange inntrykk de ikke har fått bearbeidet. Toleransevinduet er en god modell for å illustrere hvordan dette fungerer, begrepet refererer til det spennet av aktivering som er optimalt for et individ – ikke for høyt og ikke for lavt (Siegel, 2012). Når man er i balanse er man innenfor toleransevinduet, kommer man over kan det gi utslag av hyperaktivitet og havner man under blir barnet mer apatisk, går i frys. Man kan si at mange sensitive og introverte kan ha et smalere toleransevindu, og må derfor ha alenetid, slik at barnet kan holde seg innenfor sitt toleransevindu. Altså for en sunn utvikling, hvor barnet kan lære og utforske, må det holde seg innenfor sitt toleransevindu. For barn som ikke kan regulere dette selv, må vi voksne legge til rette. Tenk på en baby med et smalt toleransevindu, hvordan omsorgspersonen regulerer og hjelper barnet med nok mat, søvn, kos, hvile osv. Noen eldre barn må også ha hjelp til å regulere dette. 


Figur 1 Toleransevindumodellen (Tilpasset fra Ogden, Minton & Pain, 2006)


Når man har en større forståelse for hvordan ulike mennesker fungerer og henter energi, er det lettere å legge til rette for alle typer. Rammeplan for barnehager(2017) slår også fast viktigheten av hvile.-» Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagedagen.»  Det finnes også nyere forskning som viser hvor viktig søvn er for utviklingen av hjernen og hukommelsen.(Les mer her. ) Så tenk dere godt om før dere kutter ut en lur på dagtid. 

Utfordringen blir da hvordan vi kan lage stille soner for barn, som er like naturlige som et puterom til mer aktiv lek. «De rolige sonene bør være like tilgjengelige for barn som andre oppholdssteder, som er tilrettelagt for høyere aktivitetsnivå. Barna må tidlig lære seg at de kan velge fritt hvor de ønsker å oppholde seg.» Aunaas (2018).

Leketelt

På jobb i barnehage har jeg flere ganger observert barn som er flinke til å regulere alenetid selv. Noen trekker seg unna og leker med sitt, andre koser seg med å se i en bok, mens andre finner roen best ute. Mitt første forslag, som er enkelt og billig å få til, er å lage en rolig krok til lesing. Her kan man bruke leketelt, puter, tepper eller store pappesker til «hus». «Lag små kroker med plass til maks. 2-3 barn. Dette kan gjøres ved å sette opp bokhyller eller skjermvegger, slik at små rom skapes. Et bord med et stort teppe over gir også barna følelsen av å være for seg selv.» Aunaas (2018). Vær tydelig og tålmodig ovenfor alle barn når dere introduserer nye områder og hvordan de skal brukes. 

Telt til bruk som lesekrok, stillesone. 

Støydempende produkter og lekehytte

Rommets akustikk må man tenke over, spesielt for sensitive barn – og der man skal ha rolige soner. Myke materialer, tekstiler etc som demper unødvendig støy er lurt. Har man mulighet til å legge noe penger i bruken av rommet, finnes det ulike produkter som er støydempende, alt fra
akustikk skillevegger og til lyddempende lekehytter. Lekehyttene har jeg ikke erfaring med, men skulle gjerne ha testet ut disse, da de så geniale ut. Tenke så gøy å dele inn rommet i flere slike soner til ulik lek. Hvilke barn elsker ikke hytter? (NB! dette er ikke reklame altså! )

Bilde hentet fra Akustikksenter.no

Stillerom / Sanserom

Lag et stillerom/sanserom. Hold lyset dempet/mørkt, og bruk heller små svake lys som gjør at en ser rommet uten så mye mer. Legg madrasser på gulvet, for å oppmuntre til ro og hvile. Vil man ha litt lyd finnes det ulike typer avslappende musikk, søk gjerne på mindfullness. Husk å ikke la musikken bli en ny kilde til støy.

Ulike metoder for å lære å finne roen og håndtere egne reaksjoner og følelser:

Mindfullness

Flere skoler og barnehager praktiserer allerede mindfullness, for å tidlig lære ulike teknikker for å ta vare på sinnet. Det handler om å være bevisst på hvordan man har det og få mer kontroll til å styre egne reaksjoner på det som skjer rundt en.

«Hvis hver 8-åring i verden lærte meditasjon, vil vi eliminere vold fra verden innen en generasjon.» – Dalai Lama-

Utforsksinnet.no sier det er bevist at barn som mediterer får bedre karakterer på skolen. Og denne teknikken har flere positive psykoundervisende og emosjonelle fordeler og implikasjoner. I tillegg til å hjelpe med barnets velferd, forbedrer det også deres konsentrasjon, avslapping, kreativitet og motstandsdyktighet.

I dag hvor barn får mye stimuli fra alle kanter, er det ikke bare særlige sensitive som nyter godt av å finne roen, men dette er positivt for alle. For en enkel innføring ville jeg anbefalt en bok av Eline Snel – Rolig og oppmerksom som en frosk. Hos forkning.no kan dere lese mer om effekten av mindfullness.

Yoga for barn

Å lære barn yoga kan hjelpe de å finne roen og det kan oppleves avslappende. Det fine er at det også er en fysisk aktivitet som ikke er konkurransefremmende, men heller fremmer samarbeid og medfølelse. (Mer om barn og yoga kommer i eget innlegg. )

Foreldre og foresatte som ikke er klar over at deres barn har behov for ladetid og tid alene, bør informeres om hvordan de kan hjelpe barna sine med dette hjemme. Det er ikke alltid lett for foreldre å forstå om de selv er veldig ekstroverte. Minn de på at ettermiddagene og helger ikke bør være for fullbooket, la det være rom for fri. Begynn tidlig med rutiner om ladetid når de kommer hjem. Mange liker for eksempel å være på rommet sitt i fred og kommer ut når de er klare for å være sosiale igjen.

Referanser:

Siegel, D. J. (2012). Developing Mind, Second Edition. New York: Guilford Publications.

Aunaas, Line (2018) Introverte barn i barnehage, skole og SFO(vil du ikke være med og leke?)

Utforsksinnet.no

Ina Helgesen, Stillebarn.no

Publisert
30/12, 2018