Introverte fordeler

AV: Ina Helgesen, Stillebarn.no

Det finnes utrolig mange fordeler og fantastiske egenskaper rundt det å være av den intoverte typen. Vi har alle våre forskjellige personligheter og særtrekk, men flere likhetrekk kan vi også finne. Å være introvert er et personlighetstrekk og det er medfødt. Et kjennetegn er at din energi oppstår ut fra dine tanker, når du er alene. Det betyr ikke at du må være alene i rommet, men at du trenger å gjøre noe som ikke innebærer sosial interaksjon. (Jonkman 2013, s.18)

Når vi går gjennom noen av disse introverte fordelene, må du huske at folk flest har forskjellige egenskaper og det er mange ulike typer introverte, og de er forskjellige fra hvor i spekteret introvert-ekstrovert de befinner seg, og om man er særlig sensitiv eller ikke. Ekstroverte kan også være særlig sensitive og vil derfor ha noen karaktertrekk mange forbinder med introverte. Det er absolutt fordeler med å være ekstrovert også, men de er mer tydelige og allerede høyt verdsatt i skolen og samfunnet generelt. Jeg vil her fokusere på verdien av å være en introvert.

«Introverte er heller ikke nødvendigvis sjenerte. Sjenerthet er frykten for negative reaksjoner eller ydmykelse, mens introversjon er en preferanse for miljøer som ikke er overstimulerende. » (Cain 2014, s.24) Man kan selvfølgelig være begge deler, like slik en ekstrovert kan være sjenert.

Er man en introvert, sies det at man er spesielt gode til å lytte. Man har ikke det samme behovet for si alt en tenker høyt. Vi vil tenke nøye gjennom det først og fokuserer derfor på den som prater. Vi lytter og leser samtidig kroppspråket og måten stemmen blir brukt. Det skal sies at jeg selv kan lukke øret om det er småprat vi snakker om, der har jeg lav toleranse. Men mange introverte foretrekker heller de dype samtalene. Er det en spesiell sak som fanger interessen, kan vi også være svært gode på å prate lenge. Og da mener jeg lenge og engasjert.

Vi nevnte dype samtaler, det samme gjelder vennskap. Introverte foretrekker få ordentlig gode venner, heller enn en gjeng med overfladiske bekjentskaper. Vi vil ha sterke og dype vennskap, som varer over tid. Har du funnet en god match med en introvert, kan du ha funnet en venn for livet.

Mange oss har det felles at vi er gode på å fokusere og fordype oss i prosjekter. Kommer vi inn i en kreativ flow, kan vi være der i timevis.
Forfatteren av Introvert Advantage, Dr. Marti Olden Laney, kaller denne konsentrasjonsevnen “strong powers of concentration”, altså en aldri så liten superkraft der ja. Jeg har gått på kunstskole og maleri var det jeg foretrakk. Helst ville jeg stå for meg selv og male i fred. Det var på denne skolen, i en alder av 20 år, jeg følte at jeg for første gang møtte en lærer som virkelig forsto meg og ikke skulle endre noe, som å be meg rekke opp hånda mer i timen feks. Jeg fikk finne min plass i fred og denne læreren kom likevel bortom for å hjelpe meg videre i maleriene. Denne evnen til å fokusere og å trives i eget selskap er viktig for kreativiteten. Du kan lese mer forskning om dette i denne linken. Det er en fordel med å trives i eget selskap og tåle å være alene med egne tanker.

Kreativitet er en god evne mange introverte har. Mange måter introverte foretrekker å være og jobbe på, er viktig for kreativ tenkning. Psykologen Kaufman og forskeren Gregoire har forsket på den kreative hjernen og har sammen skrevet boka «Wired to create. Unraveling the mysteries of the creative mind.» Her skriver de om hvordan det å være alene, uten å føle seg ensom er som mat for den kreative hjernen. Evnen til å jobbe alene er et tegn på styrke. «D.W. Winnicott kaller evnen til å være alene for det viktigste tegnet på emosjonell modenhet.» (Kaufman og Gregoire 2016, s.49). Når man vet hvor viktig alenetid er for kreativitet og for at nye ideer skal komme til, er dette noe skolen og arbeidsplasser bør verdsette og legge til rette for. Gode ideer kommer ikke når hele klassen sitter sammen og lager den samme dorullnissen. Når vi tenker på kreativitet, er det nok mange som tenker at det gjelder bare innen kunstneriske fag, som maleri og musikk, men innen forskerverdenen feks er evnen til å tenke nytt og finne den nye måten å kurere en sykdom på, er kreativitet like avgjørende.

En fordel for foreldre er om du har en liten introvert, som trives svært godt i baksetet på lange bilturer. Dette husker jeg med varme fra jeg selv var barn. Jeg gledet meg til å kjøre langt på sommerferie, oftest til Danmark. Stå opp midt på natten eller grytidlig og drømme seg bort med discmannen på øret. Alle tanker jeg kunne tenke ferdig i fred, rømme til andre steder i tankene og komme på nye kreative ideer. Dagdrømming hjelper oss ikke bare med å bearbeide følelser og å koble av fra virkeligheten, den er også en en del av den kreative verketøykassa. Mange gode ideer har gjennom tidene oppstått i nattlige drømmer eller dagdrømmer. Kunstneren Salvador Dali refererte til mange av sine verk som håndmalte drømmebilder. Musikere som Lennon og McCartney har begge skrevet store låter ut fra egne drømmer.
(Kaufman og Gregoire 2016, s.36)

Dette var bare noen positive sider med introverte. Har du tenkt over hva dine er?

Kilder:

  • Cain, Susan (2014) Stille, intovert styrke i en verden som aldri slutter å snakke. Oslo Pax Forlag a/s
  • Scott Barry Kaufman’s, Carolyn Gregoire(2016) «Wired to create. Unraveling the mysteries of the creative mind.
  • Jonkan, Linus (2013), Introvert, den tysta revolutionen
  • Dr. Marti Olden (2002), Introvert Advantage, How Quiet People Can Thrive in an Extrovert World